Nahlásiť nežiaduci účinok

Informácie o bezpečnosti liečby majú veľký význam pre aktualizáciu textov a hodnotenie pomeru benefit/riziko u každého liečiva. Prosíme nahláste - najlepšie prostredníctvom Vášho lekára - prípadné podozrenia na nežiaduce účinky liečiv alebo ďalšie bezpečnostné informácie Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch) a spoločnosti GSK (e-mail: sk-safety@gsk.com).