O tejto internetovej stránke

Táto stránka je určená len pre európskych zdravotníckych pracovníkov. Bola navrhnutá tak, aby uľahčovala prístup k informáciám o produktoch GSK a ich terapeutických oblastiach, pre ktoré sú určené.

Obsah internetovej stránky zdravie.gsk.sk je určený zdravotníckym pracovníkom v celej Európskej únii (EÚ) a štátoch EHP-EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), ako podrobne popisuje Európska lieková agentúra.

Obsah informácií o produktoch na tejto internetovej stránke je založený na centralizovanej registrácii daného produktu v Európskej únii. V niektorých prípadoch môžu obsah tvoriť produkty, ktoré boli registrované na základe vzájomného uznania alebo formou národnej registrácie, ktoré sú uznanými formami registrácie v Európskej únii. Niektoré produkty spoločnosti GSK nemusia byť na tejto stránke uvedené. V prípade potreby získania ďalších informácií o týchto produktoch sa prosím obráťte na príslušné miestne spoločnosti GSK.

Cieľom tejto internetovej stránky je poskytovanie priamej podpory európskym zdravotníckym pracovníkom v ich každodennej praxi a poskytovanie informačných zdrojov. Novinky týkajúce sa produktov a zdravotnej starostlivosti sú pravidelne aktualizované, aby ste mali zabezpečený nepretržitý prístup k najnovším informáciám.

Upozorňujeme, že internetová stránka pre zdravotníckych pracovníkov môže mať reklamný charakter.

Spoločnosť GlaxoSmithKline

Spoločnosť GlaxoSmithKline je celosvetovo jednou z vedúcich farmaceutických a zdravotníckych spoločností, zameraných na výskum, a jej poslaním je zlepšovať kvalitu ľudského života tým, že pomáha ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. V prípade záujmu o ďalšie informácie o spoločnosti GlaxoSmithKline navštívte naše korporatívne internetové stránky www.gsk.sk.

Spoločnosť GSK má náročné a inšpirujúce poslanie: zlepšovať kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Cieľom tohto poslania je vývoj inovatívnych liekov, ktoré pomáhajú miliónom ľudí na svete. Viac informácií nájdete na našich korporatívnych internetových stránkach.

Aj keď našou najväčšou snahou je zabezpečiť, aby informácie o zdraví boli na tejto internetovej stránke správne a aktuálne, poskytované rady, ktoré tu nájdete, majú len všeobecný charakter a spoločnosť GSK nijako nezaručuje ich presnosť ani možnosť využitia. Osobitné lekárske rady je potrebné vždy získavať od kvalifikovaného lekára.